Prislist 2010:

                                                                              Skr.                   Euro

     Fiskekort :                Dag/Person                                  fron  195,00               22,00

     Familj kort :              Dag/max.4 Person                        fron  390,00               43,00

     Huswagen, Husbil:     per Natt                                             100,00                11,00

     Öring-Stuga, Röding-Stuga:             per Natt                fron  350,00                39,00

     Larstjärn-Stuga, Krondrikat-Stuga:  per Natt                 fron  300,00                33,00

     Storloken- Stuga .                           per Natt                fron   450,00                50,00

       Tel.:  0046-253-20252    

                                             E- Mail : Idre@noble-fishcenter.com